EUROSOFT navštívil BMW Future Mobility Development Center

6. 3. 2024

Dolní Rychnov, Karlovarský kraj - Dne 27. února 2024 se konal networkingový event spojující české a bavorské firmy, který vrcholil návštěvou nového testovacího areálu BMW pro autonomní řízení v České republice. Tato událost přilákala značné množství firem. Mezi nimi byli také zástupci firmy EUROSOFT, dlouholetého dodavatele softwaru pro BMW.

Automobilka BMW nedávno zahájila provoz zkušebního centra nedaleko Sokolova. Tento areál, vybudovaný na bývalé výsypce Sokolovské uhelné, slouží k testování nových technologií vozidel a je součástí největšího testovacího polygonu na světě v rámci BMW Group. Investice do výstavby dosáhla částky sedm miliard korun, a celý areál je provozován pod přísným zabezpečením.

V areálu platí striktní zákaz fotografování a záznamů zvuku, s mobilními kamerami je manipulováno a kontrolováno při vstupu i odchodu návštěvníků. Tato opatření mají zajistit ochranu citlivých informací a technologií testovaných v areálu.

Vývojové centrum BMW se rozprostírá na ploše 600 hektarů a zaměstnává asi 100 lidí. Jeho hlavním cílem je neustálé zdokonalování autonomního řízení s důrazem na maximalizaci bezpečnosti. Systémy autonomního řízení mají potenciál výrazně snížit počet dopravních nehod způsobených lidskými chybami. Přesto bude možné tyto systémy vypnout a řídit vozidlo manuálně, pokud si řidič přeje.

Areál je vybaven různými dopravními infrastrukturami, včetně úzkých i širokých silnic, mostů a komplikovaných křižovatek se semafory. Umělé figuríny reprezentují různé typy účastníků silničního provozu a umožňují testování bezpečnostních systémů vozidel v reálných podmínkách. Testovací centrum disponuje šesti trasami o celkové délce 25 kilometrů, s převýšením dosahujícím až 80 metrů. Plány do budoucna počítají s rozšířením areálu až na 100 kilometrů.


Další aktuality

29. 2. 2024

Spolupráce EUROSOFTU se školami

EUROSOFT, výrobce rozvaděčů a software pro automatizaci, se dlouhodobě angažuje ve spolupráci se školami, aby studentům poskytuje příležitost získat praktické zkušenosti a nahlédnout do světa...
12. 10. 2023

Projekt FVE EUROSOFT: Zelená energetika pro podnikání

Projekt FVE EUROSOFT – Control s.r.o. – CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002045 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu...
7. 12. 2022

PF 2023

Zobrazit všechny aktuality